Prekių grąžinimas ir garantijos

PASTABOS:

- Sunkdeta el. parduotuvėje pirktas prekes priimsime, jei grąžinimo terminas neviršija 14 kalendorinių dienų.

- Remiantis LR teisės aktais ir norminiai dokumentais, Elektros ir elektronikos tinkamos kokybės elektros/elektronikos prekės nėra grąžinamos ar keičiamos, kaip ir prekės, kurios prarado prekinę išvaizdą, ar buvo panaudotos.

- Vartotojų įsigytų prekių grąžinimas vyksta vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2001 m rugpjūčio 17 d. LR ūkio ministro įsakymu Nr. 258. “Dėl daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones”, - 2001 m. birželio 29 d. LR Ūkio ministro įsakymu Nr. 217. “Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo”.

 

1.1. Tuo atveju, jei Pirkėjas (vartotojas) atsisako prekės pirkimo ir pardavimo sutarties, prekė grąžinama Pirkėjo sąskaita. Pirkėjo už prekės pristatymą sumokėti pinigai nėra grąžinami.

1.2.Prekės grąžinamos originalioje prekės siuntos pakuotėje kartu su prekės dokumentais (įskaitant garantinį taloną, jei jis buvo pateiktas su preke). Grąžinant būtina pridėti PVM sąskaitą faktūrą ir (arba) kasos čekį.

1.3. Už grąžinamos prekės tinkamą sukomplektavimą ir supakavimą atsako Pirkėjas. Jeigu prekė nėra sukomplektuota ir (ar) tinkamai supakuota, Pardavėjas nepriima grąžinamos prekės. 

1.4. Prekės nepriimamos atgal, jei buvo naudojamos, sugadintos ir (arba) prarado prekinę išvaizdą (prekės ar jos pakuotės išvaizdos pakitimai, kurie buvo būtini norint apžiūrėti prekę, nelaikomi esminiais prekės išvaizdos pakeitimais).

1.5. Jeigu pristatyta prekė neatitinka kokybės reikalavimų, pirkėjas kreipiasi bendraisiais www.sunkdeta.lt kontaktais.

1.6 Kokybiškos prekės, užsakytos pagal spec. užsakymą, atgal nepriimamos ir nekeičiamos. Užsakovui atsisakius pirkti užsakytas ir pristatytas perkes pagal spec. užsakymą, sumokėti pinigai negrąžinami.

1.7 Pardavėjo parduodamoms prekėms taikomas 3 mėn garantinis terminas be ridos apribojimų, jeigu nėra pateikta kita informacija arba pasiektas kitas susitarimas su klientu.

1.8 Elektros prekių grąžinimas negalimas ir garantija neteikiama, remiantis Lietuvos Respublikos daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis.

1.9 Pirkėjams perkant akumuliatorius yra išduodama garantinė kortelė. Pretenzijos nepateikus šios kortelės yra nenagrinėjamos.

1.10 Natūralus detalės susidėvėjimas nėra garantinė sąlyga (pvz. stabdžių trinkelių nusidėvėjimas ir t.t.)